Ruộng bậc thang ở SaPa

Ruộng bậc thang ở Sapa đã tồn tại suốt hàng trăm năm, được tạo nên từ đôi bàn tay lao động cần cù của những người dân tộc Dao, dân tộc H’Mông, dân tộc Tày,… sống trong khắp các thung lũng.