Khách sạn Victoria SaPa

Khách sạn Victoria SaPa là khách sạn sang trọng duy nhất trong khu vực, khách sạn được xây dựng với pha trộn hoàn hảo với môi trường xung quanh tự nhiên của nó.